Samfunnsansvar

Vi er opptatt av å levere økologiske kvalitetsvarer og god service, men ønsker like fullt å ta vårt ansvar i samfunnet, for miljø og mennesker.

Matsvinn

For å tilrettelegge for reduksjon av matavfall, har vi inngått samarbeid med lokale aktører som kan ta imot råvarene med dårlig dato og bruke dem til andre formål.

Materialvalg

Så langt regelverket tillater det prøver vi alltid å bruke miljøvennlig emballasje og forpakning. Vi bruker blant annet komposterbare pakkechips av vegetabilsk stivelse og esker laget av resirkulert papp. Vi prøver også å bruke minst mulig plast, men enkelte produkter pakkes ekstra for å redusere fare for skade og luktoverføring på andre produkter.

Miljøfyrtårn

Vi jobber kontinuerlig med bevisste valg rundt miljøet og vi er stolte av å være en Miljøfyrtårn-bedrift siden 2017. I 2018  fikk vi besøk av ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, hvor vi fikk utdelt Miljøfyrtårn-sertifikatet for første gang. Siden den gang har vi opprettholdt kriteriene og tatt bevisste valg med tanke på miljø slik at sertifiseringen har blitt opprettholdt.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, og de stiller en rekke krav til bedrifter som ønsker å være Miljøfyrtårn. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å møte disse kravene, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport. Alle tiltakene skal støtte opp om målet om en fremtidsrettet og bærekraftig virksomhet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Vi er Debio-sertifisert, og vi har fokus på matglede kombinert med vareutvalg innen økologiske produkter.

Grøntpunkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong,  drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Vi har standardmedlemskap i Grønt Punkt.

Giftfri skadedyrbekjempelse

Vi har en giftfri løsning for skadedyrkontroll, levert av Pelias.

Kildesortering

Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å gjenbruke materialene vi henter inn. Avfallet sorteres, paller leveres til gjenbruk og vi prøver å kaste minst mulig mat.

Matkontakt

Mattrygghet kommer alltid først, dermed har vi strenge regler vi følger for at våre lokaler, mat og emballasje står i henhold til regelverket. Du skal stole på maten du får levert fra oss.

Støtte til veldedige formål

Vi deler hvert år ut støtte til veldedige formål, vi har blant annet støttet Misjonsalliansen, CARE og kirkens nødhjelp.