Bærekraft

Vi jobber for en mer bærekraftig og økologisk morgendag:

Norganic er Debio-sertifisert, og vi fokusere på matglede kombinert med et godt vareutvalg innen økologiske produkter. Debio er garantisten for at varer som er merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

I Norge er økologisk matproduksjon og omsetning regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. 

I samarbeidet med Mattilsynet arbeider Debio med regelverk og tolkninger av dette. Mattilsynet fører også tilsyn med Debio.

Norganic sitt slagord er << Mat du kan stole på>> og det er for alle våre produkter er nøye utvalgt for å gi deg som kunde en trygghet i hverdagen.